Wanneer kinderen en jongeren een probleem ervaren, kan het volgende gedrag zichtbaar zijn.

Het kind of de jongere:

 • maakt ruzie, is agressief, luistert slecht;
 • pest en/of wordt gepest;
 • trekt zich terug, is lusteloos, kan zich slecht concentreren op school;
 • is (faal)angstig, heeft nachtmerries, plast in bed, huilt veelvuldig;
 • klaagt regelmatig over buikpijn en hoofdpijn;
 • is prikkelbaar, druk of chaotisch;
 • piekert overmatig;
 • heeft slaap- en/of eetproblemen;
 • is somber, heeft gedachten over doodgaan;
 • doet zichzelf met opzet pijn;
 • heeft een negatief zelfbeeld;
 • laat weinig zelfvertrouwen zien in de omgang met andere kinderen, jongeren of volwassenen.

Wanneer er een teveel is aan bovenstaande gedragingen, kan spel- en dramatherapie hulp bieden. Tijdens de behandeling worden gevoelens geuit, problemen verwerkt en wordt er toegegroeid naar een nieuwe manier van denken en gedragen.

Ook als gevolg van een vervelende gebeurtenis of ervaring kan het kind gehinderd worden in zijn dagelijks functioneren. Bijvoorbeeld na:

 • het verlies van een dierbare;
 • een ongeval, ziekte en/of ziekenhuisopname;
 • een echtscheiding;
 • mishandeling, geweld, seksueel misbruik (als slachtoffer of als getuige);
 • gepest worden.

Het doel van de therapie is dat het kind of de jongere zich van binnen weer voldoende sterk en evenwichtig voelt. Problematisch gedrag zal hierdoor verdwijnen, verminderen of hanteerbaar worden.

5.Menu-Wissel-Bottom1
5.Menu-Wissel-Bottom2
5.Menu-Wissel-Bottom5