Soms weet je als jongere niet meer wat je van jezelf verwacht en dat kan best lastig zijn. Als jongere moet je op zoek naar jezelf, naar een eigen identiteit. Je moet je eigen kwaliteiten leren kennen en daar verder vorm aan geven.

 

Uw kind staat voor de taak zijn identiteit op verschillende terreinen te ontwikkelen:

  • Thuis, waar het erom gaat een andere gelijkwaardiger relatie met de ouders op te bouwen.
  • Op school, waar de basis ligt voor zijn maatschappelijke carrière.
  • In de omgang met leeftijdsgenoten, om langdurig en bevredigende relaties te kunnen onderhouden.

Al deze veranderingen kunnen uw kind onzeker maken. Hij/zij kan bijvoorbeeld op school last hebben van stress, faalangst, uitstelgedrag, thuis problemen met de ouders of moeite hebben met het onderhouden van vriendschappen.

 

Het kan dan fijn zijn als iemand meedenkt over:

  • Het bevorderen van sociale vaardigheden.
  • Het versterken van zelfvertrouwen.
  • Het ontdekken van de belangrijkste talenten en passies.
  • Het omgaan met eenvoudige gedrags- en sociaal-emotionele problemen.

Heeft bovenstaand uw interesse gewekt, denkt u dat uw kind gebaat kan zijn met onze hulp? Of heeft u vragen en zou u graag meer willen weten? Mail of bel ons gerust! Dan maken we een afspraak.