Wanneer het probleemgedrag (ook) op school plaats vindt dan kan het naast de therapie wenselijk zijn dat er een observatie van uw kind in de klas wordt afgenomen. Deze observatie en een daarbij behorend handelingsadvies zal met de leerkracht besproken worden.

 

Ook scholen kunnen contact opnemen met Kindertherapie Oosterhout.

Heeft bovenstaand uw interesse gewekt, denkt u dat uw kind gebaat kan zijn met onze hulp? Of heeft u vragen en zou u graag meer willen weten? Mail of bel ons gerust! Dan maken we een afspraak.