Bij Kindertherapie Oosterhout staan we voor u klaar als het even niet vanzelf gaat. We bieden professionele ondersteuning voor kinderen, jongeren en ouders. U kunt bij ons terecht voor spel- en dramatherapie, weerbaarheidtraining, opvoedondersteuning en kind-observatie op school.

Kindertherapie Oosterhout is in 2015 opgericht door Tamara. Het motto van Kindertherapie Oosterhout is dat ieder kind fluitend door het leven hoort te gaan.

De praktijk aan de Bredaseweg is uitgegroeid tot een plek waar verschillend zorgprofessionals nauw samenwerken onder hetzelfde dak om gezinnen zo effectief mogelijk te kunnen helpen. Samen gaan we op zoek naar hulp die het beste bij u past.

Spel- en dramatherapie is een vorm van creatieve therapie, waarbij de nadruk ligt op spelen en niet zo zeer op praten. Elke vorm van spel kan worden ingezet om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind.

De therapie kan helpen bij uiteenlopende sociaal- emotionele problemen. Het is een doelgerichte behandelvorm, waarbij kinderen en jongeren op een actieve manier leren om te reageren op situaties of emoties. Het doel van de therapie is om moeilijkheden te herkennen, te accepteren en te experimenteren met gedrag zonder dat dit directe consequenties heeft.

Therapeutisch spel geeft, op een veilige en positieve manier, inzicht in gedachten en gevoelens, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

Zit u met vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind? U kunt bij Kindertherapie Oosterhout terecht voor hulp en advies. Wij denken graag met u mee!

Wanneer een kind bij ons in behandeling is, dan worden daar de ouders intensief bij betrokken. Ouders kennen hun kind immers het beste. Ouderbegeleiding maakt daarom vaak een onderdeel uit van het behandelingstraject. Een goed contact, bespreken van ervaringen en mee durven veranderen heeft een positief effect op de therapie van het kind. Daarom zal ongeveer om de 6 therapiesessies een oudergesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek bespreken we de voortgang van de therapie, kunnen ouders hun zorgen en opvoedvragen bespreken en wordt samen bekeken hoe zij hun aanpak beter kunnen afstemmen op de behoefte van hun kind.


Wanneer het probleemgedrag (ook) op school plaats vindt dan kan het naast de therapie wenselijk zijn dat er een observatie van uw kind in de klas wordt afgenomen. Deze observatie en een daarbij behorend handelingsadvies zal met de leerkracht besproken worden. Ook scholen kunnen contact opnemen met Kindertherapie Oosterhout.


Soms weet je als jongere niet meer wat je van jezelf verwacht en dat kan best lastig zijn. Als jongere moet je op zoek naar jezelf, naar een eigen identiteit. Je moet je eigen kwaliteiten leren kennen en daar verder vorm aan geven.

Uw kind staat voor de taak zijn identiteit op verschillende terreinen te ontwikkelen:

  • Thuis, waar het erom gaat een andere gelijkwaardiger relatie met de ouders op te bouwen.
  • Op school, waar de basis ligt voor zijn maatschappelijke carrière.
  • In de omgang met leeftijdsgenoten, om langdurig en bevredigende relaties te kunnen onderhouden.

Al deze veranderingen kunnen uw kind onzeker maken. Hij/zij kan bijvoorbeeld op school last hebben van stress, faalangst, uitstelgedrag, thuis problemen met hun ouders of moeite hebben met het onderhouden van vriendschappen. Het kan dan fijn zijn als iemand meedenkt over:

  • Het bevorderen van sociale vaardigheden
  • Het versterken van zelfvertrouwen
  • Het ontdekken van de belangrijkste talenten en passies
  • Het omgaan met eenvoudige gedrags- en sociaal-emotionele problemen

Ieder schooljaar verzorgen we bij Kindertherapie Oosterhout drie weerbaarheidstrainingen.

De trainingen zijn doelgericht en vinden plaats in een veilige setting. In spelsituaties oefenen we om flexibel om te kunnen gaan met de werkelijkheid. De kinderen zullen positieve ervaringen opdoen in een veilige situatie, hier zal het zelfvertrouwen van groeien. De training geeft op een positieve manier, inzicht in gedachten en gevoelens. Tijdens de training leren de deelnemers om voor zichzelf op te komen en problemen op te lossen op een manier die bij hen past.

Voorafgaand aan de training vindt een gesprek plaats met ouders. Het traject wordt afgesloten met een telefonisch oudergesprek. Een goed contact tussen ouders en de trainer heeft een positief effect op de groei van het kind.

De kosten van een weerbaarheidstraining zijn 375 euro. Wanneer uw zorgverzekering speltherapie vergoedt kunnen we een factuur maken die in te dienen is bij uw zorgverzekering. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding.

Lees hier meer over de inhoud van de trainingen